متن آهنگ رضا صادقی روزا گذشت

12 اکتبر 2019 0 نظر رضا صادقی

متن آهنگ رضا صادقی روزا گذشت

متن آهنگ رضا صادقی روزا گذشت

متن متن آهنگ رضا صادقی روزا گذشت

وزا گذشت سالها گذشت من هنوز عاشقتم به یادتم

نمیدونم خبر داری منتظرم یا مردم و فقط تو خاطراتتم

روزا گذشت سالها گذشت من هنوز عاشقتم به یادتم

نمیدونم خبر داری منتظرم یا مردم و فقط تو خاطراتتم

روز و شبم به این خیال طی شد که زخمام خوب میشن

شوق من اون و میاره صبح غمام غروب میشن

یه عمر طولانی و من به این سوال میگذرونم

چی شد گذشتی از من و رفتی چرا نمیدونم؟

زخمام که سربازه هنوز عمری نمونده تا سحر

خسته و پیر و خم شدم از تو نیومد یه خبر

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید