متن آهنگ دیجی نگار قایم موشک

12 اکتبر 2019 0 نظر دیجی نگار

متن آهنگ دیجی نگار قایم موشک

متن آهنگ دیجی نگار قایم موشک

متن متن آهنگ دیجی نگار قایم موشک

موهای دمب موشی

رو لباس آب پاشی

بازی های کودکی

روز های شاپرکی

همرو رفتی و بردی عزیزم

منو دشت کیسه بردی عزیزم

همرو رفتی و بردی عزیزم

منو دشت کیسه بردی عزیزم

موهای دمب موشی

حرف های در گوشی

اون اتاق پولکی

دنیای عروسکی

همرو رفتی و بردی عزیزم

منو دشت کیسه بردی عزیزم

همرو رفتی و بردی عزیزم

منو دشت کیسه بردی عزیزم

بازی قایم باشک با چشم گذاشتن

تو قایم شدی ومن چشمامو نذاشتم

هی صدا زدم کجایی نیومد از تو صدایی

حالا دیگه این روز ها رو میشمارم

تاکه بیایی تا که بیایی

توی دشت نقاشی

رو لباس آب پاشی

بازی های کودکی

روز های شاپرکی

همرو رفتی و بردی عزیزم

منو دشت کیسه بردی عزیزم

همرو رفتی و بردی عزیزم

منو دشت کیسه بردی عزیزم

موهای دمب موشی

حرف های در گوشی

اون اتاق پولکی

دنیای عروسکی

همرو رفتی و بردی عزیزم

منو دشت کیسه بردی عزیزم

همرو رفتی و بردی عزیزم

منو دشت کیسه بردی عزیزم

بازی قایم باشک با چشم گذاشتن

تو قایم شدی و من چشمامو نذاشتم

هی صدازدم کجایی نیامد از تو صدایی

حالا دیگه این روزها رو میشمارم

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید