متن آهنگ دیجی نگار جام جهانی

12 اکتبر 2019 0 نظر دیجی نگار

متن آهنگ دیجی نگار جام جهانی

متن آهنگ دیجی نگار جام جهانی

متن متن آهنگ دیجی نگار جام جهانی

[آرمین]

شهر ملبورن رو به خاطرت بیار

مردای طلایی یادشون به خیر

وای چه بازیایی یادشون به خیر

[نگار]

واسه این مردم خوب و نازنین

قهرمانا دوباره گل بزنید

واسه این مردم خوب و نازنین

قهرمانا دوباره گل بزنین

[آرمین]

دوباره قصّهء توپ و دروازه

دوباره گل های تازه

[نگار]

دوباره اون تشویقای ایرونی

دوباره جام جهانی

واسه این مردم خوب و نازنین

قهرمانا دوباره گل بزنین

واسه این مردم خوب و نازنین

قهرمانا دوباره گل بزنین

وای چه شور و حالی داره

شبای جام جهانی

ماه و یازده تا ستاره

شبای جام جهانی

واسه این مردم خوب و نازنین

قهرمانا دوباره گل بزنین

واسه این مردم خوب و نازنین

قهرمانا دوباره گل بزنین

[آرمین]

مردای طلایی یادشون به خیر

وای چه بازیهایی یادشون به خیر

[نگار]

دوباره قصّهء توپ و دروازه

دوباره گلای تازه

دوباره اون تشویقای ایرونی

دوباره جام جهانی

واسه این مردم خوب و نازنین

قهرمانا دوباره گل بزنین

واسه این مردم خوب و نازنین

قهرمانا دوباره گل بزنین

[همخوانی با صدای کف زدن]

واسه این مردم خوب و نازنین

قهرمانا دوباره گل بزنین

واسه این مردم خوب و نازنین

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید