متن آهنگ حمید عسکری نرگس

12 اکتبر 2019 0 نظر حمید عسکری

متن آهنگ حمید عسکری نرگس

متن آهنگ حمید عسکری نرگس

متن متن آهنگ حمید عسکری نرگس

نرگسم ای گل نازم نکنه به پات ببازممن میخوام برای چشمات این ترانه رو بسازممیخونم ای گل نرگس عشق تو هرگزنمی کنم ترکش رسیده وقتشبرسه به حقش کسی که تو رو دوست دارهاسم تو برام عزیزه از سر صدام زیادیاخه این حس قشنگو به ترانه هام تو دادیتو مثل تولد عشقی تو مثل خاطره هستیتویی اون گلی که با عشق سر راه من نشستینرگسم ای گل نازم نکنه به پات ببازممن میخوام برای چشمات این ترانه رو بسازم ناجی من تویی منتظرم حامی من تویی مضطربممیرسه وقتشبرای تو من میمیرمعشقتو حرفتو رنگتو عکستو اشک تو برام عزیزهحتی ندیده اشکم و خدابرام عجیبه اشکمو چرادیدی و اما میرسیم به هماسم تو برام عزیزه از سر صدام زیادیاخه این حس قشنگو به ترانه هام تو دادیتو مثل تولد عشقی تو مثل خاطره هستیتویی اون گلی که با عشق سر راه من نشستیتو یه پل برای رفتن از دل من تا ستارهمثل بارون تو پاییز رو گونه هام میباره نرگسم ای گل نازم نکنه به پات ببازممن میخوام برای چشمات این ترانه رو بسازمتو مثل تولد عشق تو مثل خاطره هستیتویی اون گلی که با عشق سر راه من نشستینرگسم ای گل نازم هستی محرم رازمنرگسم ای گل نازم عطرت پیچیده بازمبی تو نمیتونم باشمحرمت عشقت شکستنی نیست قدرت دل بی تو خورنده ستحرفای تو از یاد رفتنی نیست یه زندونه باهاش میشم مستثانیه میگذره عشق من بیشتره زندگی بدون عشق نمیگذرههمیشه زنده برای منشهد شیرین تو هیچ گلی نداره

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید