متن آهنگ حمیدرضا شعبانی پور باران ببار

13 اکتبر 2019 0 نظر حمیدرضا شعبانی پور

متن آهنگ حمیدرضا شعبانی پور باران ببار

متن آهنگ حمیدرضا شعبانی پور باران ببار

متن متن آهنگ حمیدرضا شعبانی پور باران ببار

میفشاری قلبم را در دست

میدهی جان و میگیری از قصد

نمیدانم چرا چشمهای من سرمست گیسوان تو شد

عاقبت این مرد میمیرد در این غم

تو بمان و بدان میخواهمت من

باران ببار بر دل آشفته من

با من بمان میخواهمت ای گل من

باران ببار اینجا هوا ابری نیست

این آسمان بی نفس رنگی نیست

—----------------------------

با من بمان عزیزم چشمهای من مریضن

به موج موهایی که در چنگ باد اسیرن

عاقبت این مرد میمیرد در این غم

تو بمان و بدان میخواهمت من

باران ببار بر دل آشفته من

با من بمان میخواهمت ای گل من

باران ببار اینجا هوا ابری نیست

این آسمان بی نفس رنگی نیست

WIKISEDA

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید