متن آهنگ حامد نیک پی فریب

12 اکتبر 2019 0 نظر حامد نیک پی

متن آهنگ حامد نیک پی فریب

متن آهنگ حامد نیک پی فریب

متن متن آهنگ حامد نیک پی فریب

از تو ای عشق در این دل چه شررها دارم.

یادگار از تو چه شبها، چه سحرها دارم.

با تو ای راهزن دل چه سفرها دارم.

گرچه از خود خبرم نیست خبرها دارم.

تو مرا واله و آشفته و رسوا کردی.

تو مرا غافل از اندیشه فردا کردی.

آری ای عشق تو بودی که فریبم دادی.

دل سودا زده ام را به حبیبم دادی.

بوسه ها از لب یارم به رقیبم دادی.

داروی کشتن من یاد طبیبم دادی.

آری ای عشق تو بودی که فریبم دادی.

دل سودا زده ام را به حبیبم دادی.

چون نکو مینگرم شمع تو پروانه توئی.

حرم و دیر توئی کعبه وبتخانه توئی.

راز شیرینی این عالم افسانه توئی.

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید