متن آهنگ جهان دو سه شبه که چشمام به دره

12 اکتبر 2019 0 نظر جهان

متن آهنگ جهان دو سه شبه که چشمام به دره

متن آهنگ جهان دو سه شبه که چشمام به دره

متن متن آهنگ جهان دو سه شبه که چشمام به دره

دو سه شبه که چشمام به دره

خدا کنه که خوابم نبره

تو این قفس که زندون منه

دلم گرفته و منتظره

خدا کنه که خوابم نبره

دو سه شبه که چشمام به دره

خدا کنه که خوابم نبره

تو این قفس که زندون منه

دلم گرفته و منتظره

خدا کنه که خوابم نبره

میخوام که دل به دریا بزنم

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید