متن آهنگ جامین ، روزیم ، نفرت 051 پایان تو روزیم

12 اکتبر 2019 0 نظر جامین ، روزیم ، نفرت 051

متن آهنگ جامین ، روزیم ، نفرت 051 پایان تو روزیم

متن آهنگ جامین ، روزیم ، نفرت 051 پایان تو روزیم

متن متن آهنگ جامین ، روزیم ، نفرت 051 پایان تو روزیم

Pop Verse by Jamin Text by rOzim

من نخواستم غروب من واسه تو طلوع یکی دیگه باشه و بِکنی از من رنگ شب رو

تو چه بی صدا می فهمی دل منم می تونست عاشق دلی دیگه باشه و نشنوی بگم هرگز نرو

Pop Chorus by Jamin Text by rOzim

یه خداحافظی گفتی و دلم حتی یه ثانیه پیش تو بند نشد

مث تو دنبال چشمای دیگه بودم ولی هر چی نگام از تو کند ، نشد

بی من آسمون به زمین نمیاد و نبینم غریبونه اشک بریزی

واسه من یکی خیلی وقته تموم شدی ولی تو دل خیلی ها هنوز عزیزی

Rap Verse by rOzim Text by rOzim:

نه اشک جلو راهته نه یه لبخند تلخ

تو و ثانیه با هم میرین ، لعنت به وقتِ

شستنِ دل از تو ، رنج فریاد

صدا تاریکی رو یادِ حنجرم داد

خیره به چشمام میشی و من هر وقت دلم

میلرزه به خودم میگم بر فرض که رفت

چی کم میشه ازم ، منو بی خیالی خیلی وقته پشت سرت میگیم که پر زد که زد

شاید اینه قسمت مرد لحظه

که گوشه ی اتاق بکنه دردت از ذهن

آخر قصم هم شد این لباس تنم

بعد تو خماریش ، اون میبازه به باختنم

که واسه موندنش عاشقونه پا پیش گذاشتم و مث سایه علاقمو تا دید گذاشت رفت

روی خشت خشت دیوار دلم از خاطرات هر جا بری الان غم و شادیش اوضاش هست

Pop Verse by Jamin Text by rOzim

وقتی دوست داری بری چرا پای موندنت اصرار کنم ، این طوری بهتره تا یاد من

نیفتی که بگی یکی بود دوسم داشت و هر جا موندی بگی کاش بودم باش و رسیدی به پایان من

تو هنوزم ساده رنگ هر آسمونی رو زمین بی دردسر میده فریبت

آخر سرم میپری یه روز ، اون وقته که میشنوی بسوز ، تنها نیستم و منو دیدن دست تو دست رقیبت

Rap Verse by Nefrat Text by Nefrat

دلم خاطرات پوچ رو روی تقویم نوشت

هر چی احساس بوده شده تحمیل بهم

تو این زندگی جا موندم وقت تقسیم عشق

واسه باهم بودن نفس مرد ، تسلیم دل

اشکاتم واسه بودن شده تصویر کذب

دوس داشتن منم هست تذویر زشت

اگه حرفی ام واسه وداع هست اینه که ، دیگه نمیخوامت ، دوس داری برو

دلت میگه شرم از کار ترکم داره

توی تاریکی دلت هوس مشعل داره

کثیف تر از پول بازم تویی دختر

تو این قمار قبل اینکه بازی کنی بردم

ناراحتی تو ، ولی من اشکامو ریختم

یه نیشخند گم دردامو دید زد

یه سبز خزون دیده توی دل من شد یه رویای سبز

Pop Chorus by Jamin Text by rOzim

یه خداحافظی گفتی و دلم حتی یه ثانیه پیش تو بند نشد

مث تو دنبال چشمای دیگه بودم ولی هر چی نگام از تو کند ، نشد

بی من آسمون به زمین نمیاد و نبینم غریبونه اشک رو گونت

منم خیلی ساده از یادم میره که یه زمانی خیلی بودم دیوونت

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید