متن آهنگ تن به 10 رو آب دراز بکشیم

12 اکتبر 2019 0 نظر تن به 10

متن آهنگ تن به 10 رو آب دراز بکشیم

متن آهنگ تن به 10 رو آب دراز بکشیم

متن متن آهنگ تن به 10 رو آب دراز بکشیم

ازت خوشم میاد چون نداری نقطه ضعف

خاکی هستی خیلی خوبه عین خود منمیبرمت دم ساحل باشیم دور هم

آتیشو گرم کنیم ساعت بشه دوی شبآه حسابی کار داریم امشبو با هم

پرهام هر جا که بگی یک سره پا هسترو آب دراز بکشیم دوتایی با هم

عمرا اگه من بخوام به فکر جدایی باشمتو مثل دنیایی واسم نده فاز بد

تو تو بغلمی مثل یه قاصدکعزیزی که دنیا هم مثل تو هیچ وقت ندید

ماها شدیم به دیوونه ها بیشتر شبیهدلم میخواد یه ماچ بذاری رو گونه های من

نگام کنی بگی که همه چی رو به راهه مردآه هه همه چی خوبه ردیفه

آه هه همه چی خوبه ردیفهمن فقط میخوام با هم باشیم ما تا آخر خطبا هم بریم با تو هر جایی تو بخوای ازمبریم روی ابرا تو دشت و صحراحتی توی خواب با هم روی آبدراز بکشیم انگار نیست تو دنیا مثل ماواسه همیشه پیشتم مهم نی بقیه چی بگممن فقط میخوام با هم باشیم ما تا آخر خطها میچرخم دورت مثل پروانه همواره

تا آخر عمر رضا همراهت هست آرهفضا دورمون بدجوری احساسی شده

هیچی واقعی نیست همه چی انگاری شوءدیگه چشم تو چشم و تو گوش صدای آب

بالا سر که نور ماه آسمون ستاره دارمیرم تو آب تو پشت من سوار موجا پشت سر

میبینیم مونده جای پامون فقط رو شنای صافوقتی دنبال یه شونه میگردی من باهاتم

خوشحالی و داری میخندی من باهاتمبمون کنارم تمام وقت با من باش

روزی 24 ساعت 12 ماه در سالدستامو بگیر با هم بریم بالا

بریم یه جایی که نرفتیم تا حالامیخوام آسمون ابری شه دوباره بارون بگیره

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید