متن آهنگ بهنام صفوی هوای خونه

12 اکتبر 2019 0 نظر بهنام صفوی

متن آهنگ بهنام صفوی هوای خونه

متن آهنگ بهنام صفوی هوای خونه

متن متن آهنگ بهنام صفوی هوای خونه

تو نزدیکی که ماهیها به سمت خونه برگشتن

به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن

تو این دتیا یه ادم هست که دنیا شو تو میبینه

کسی که پای هفت سینت یه عمره سیب میچینه

کنار سبزه و سکه کنار اب و ایینه

تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سین

تو هم درگیر تشویشی مث حالی که من دارم

برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم

هوای خونه برگشته تموم جاده بارونه

یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی به این خونه

هوای خونه برگشته تموم جاده بارونه

یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی به این خونه

کنار سبزه و سکه کنار اب و ایینه

تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سینه

تو هم درگیر تشویشی مث حالی که من دارم

برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم

تو نزدیکی که ماهی ها به سمت خونه برگشتن

به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن

تو این دنیا یه ادم هست که دنیا شو تو میبینه

کسی که پای هفت سینت یه عمره سیب میچینه

هوای خونه برگشته تموم جاده بارونه

یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی به این خونه

هوای خونه برگشته تموم جاده بارونه

یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی به این خونه

هوای خونه برگشته تموم جاده بارونه

یه حسی تو دلم میگه تو نزدیکی به این خونه

تو هم درگیر تشویشی مث حالی که من دارم

برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید