متن آهنگ بهرام احساس درون(رمیکس)

12 اکتبر 2019 0 نظر بهرام

متن آهنگ بهرام احساس درون(رمیکس)

متن آهنگ بهرام احساس درون(رمیکس)

متن متن آهنگ بهرام احساس درون(رمیکس)

تا کی حسرت عمری که رفت

تا کی این زندگی بی هدف

تا کی خون توی رگ منه

تا کی روح توی این بدنه

تا کی نرسیدن به جواب سوال

تا کی میگذره جمعهامون به انتظار

تا کی ختم خوشیهامون به شکل بد

تا کی پایان بی کسیها نقطه سر خط ...

___________ بهرام

یه خیابونه میدونی بهت رحم نداره پس

یه جونه از این زندگی سهم نداره پس

از بس سوارتن منت رو دوشته

تا وقتی خط صاف میکشن رو نوار غم

دفتر نقاشی بچگیهام نداره نقشی

جز ابر و بارونو طوفان با آدمای وحشی

جرم من چیه؟ چون که صریح حرفم

دوست داری مجازاتم کنین از طریق مرگم

خدا بدون تو شاهدی و منم شاعرم

مخلوقاتت تو این دنیا پی حفظ ظاهرن

جناب سروان جرمم چیه؟ نداره امکان

پشتم گرم باشه جایی جز میله ی زندان

تحت تأثیری با اراده ی مرگبار حرفم

تو هم مثل من جنازه ی در حال حرکت

حرفام سوز داره ها؟ بسوز چون منم سوختم

وصله های بی ربط و اونا پشت سرم دوختن

بزار رک بگم تو دنیامون دوچیز هست

یکی خداونده و یکی هم حیوونهای پست

دیگه بسه نمیخوام بحث و مذهبی کنم

پس یه قلم یه کاغذ و یه مشت مثنوی دورم

حرفی دارم بخاطرش راه دلم بسته شده

قلب کسی نمیزنه واست غیر از قلب خودت

مردم اینجا وحشیترن از زمان فرعون

خوش اومدی به نیویورک جهان سوم.

تا کی حسرت عمری که رفت

تا کی این زندگی بی هدف

تا کی خون توی رگ منه

تا کی روح توی این بدنه

تا کی نرسیدن به جواب سوال

تا کی میگذره جمعهامون به انتظار

تا کی ختم خوشیهامون به شکل بد

تا کی پایان بی کسیها نقطه سر خط ...

_____________ ووگان

رسیده وقت گفتن حالا از چی بگم

ثانیه رو شمردم رسید وقتی چه کم

همه ی احساس من تبدیل شد به خشم

روزگار گفت بد بیار تقدیر گفت به چند

آهنگ لعنتی معنویاتو یاد من داد

از بر بدی هر کسی میرسه به فریاد

وقتی معلم انشاء گفت علم یا ثروت

بهش بگو هیچکدوم فقط نباشه منت

زندگی یاد من داد چطوری باشم قوی

قاعده ی آدما یه چیزه فقط برتری

وقت زیبایی بینایی من تقویت میشه

با بچه هر جور تا کنی همونطور تربیت میشه

بجه ی دزد بالاخره به بار دزد میاد

جوونی مثل من خوب یه کار و مزد میخواد

دیگه عادت شده به ما فخر فروختن

تو آتیش حقارت چه سخت سوختن

به محض دوختن دل به کسی

باید آماده کنی خودتو واسه بی کسی

باید مرحمی باشه واسه زخمام

واسه من همین کافیه که شبها

با قلمو کاغذ مأنوس بشم

دست به دعا بر می دارم وقتی مأیوس بشم

معلوم نیست که من تا کی زنده هستم

چشم به راه چشم به در منتظر نشستم.

تا کی حسرت عمری که رفت

تا کی این زندگی بی هدف

تا کی خون توی رگ منه

تا کی روح توی این بدنه

تا کی نرسیدن به جواب سوال

تا کی میگذره جمعهامون به انتظار

تا کی ختم خوشیهامون به شکل بد

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید