متن آهنگ بابک صفایی بوق اشغال

13 اکتبر 2019 0 نظر بابک صفایی

متن آهنگ بابک صفایی بوق اشغال

متن آهنگ بابک صفایی بوق اشغال

متن متن آهنگ بابک صفایی بوق اشغال

ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯﺕ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻡ

ﺩﯾﮕﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻮﯼ ﺷﻌﺮﺍﺕ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﻪ

ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻩ ﮐﻪ

ﺍﺳﻤﺖ ﺭﻭ ﺭﻭﯼ ﮔﻮﺷﯿﻢ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﺧﯿﻠﯽ

ﻭﻗﺖ ﻫﺎ ﺣﺲ ﻣﯿﮑﻨﻢ ...

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید