متن آهنگ بابک رهنما عشق تو ( اورجینال )

12 اکتبر 2019 0 نظر بابک رهنما

متن آهنگ بابک رهنما عشق تو ( اورجینال )

متن آهنگ بابک رهنما عشق تو ( اورجینال )

متن متن آهنگ بابک رهنما عشق تو ( اورجینال )

عشق تو ، توی وجودم ، عشق تو ، گرمی شب هام

مثل یک راز نگفته ، شعله می کشه رو لب هام

عشق تو ، توی وجودم ، عشق تو ، گرمی شب هام

مثل یک راز نگفته ، شعله می کشه رو لب هام

عشق تو ، خون تو رگ هام ، حس این چشم های گریون

تن تو ، گرمی آفتاب ، توی چله ی تابستون

لمس تو ، زیباییه ، یک شب رویاییه

حس به تو رسیدن ، معکوس تنهایی

دل گیرم از نفس هات ، بخند و آرومم کن

منو به جرم قلبم ، به رویا محکومم کن

عشق تو ، توی وجودم ، عشق تو ، گرمی شب هام

مثل یک راز نگفته ، شعله می کشه رو لب هام

عشق تو ، خون تو رگ هام ، حس این چشم های گریون

تن تو ، گرمی آفتاب ، توی چله ی تابستون

نقش تو ، زیباییه ، یک شب آفتابیه

تو رو نفس کشیدن ، انکار بی تابیه

مثل خورشید در برم ، تنم رو شعله ور کن

رویای هر شبم رو با ، یک بوسه معتبر کن

عشق تو ، توی وجودم ، عشق تو ، گرمی شب هام

مثل یک راز نگفته ، شعله می کشه رو لب هام

عشق تو ، خون تو رگ هام ، حس این چشم های گریون

تن تو ، گرمی آفتاب ، توی چله ی تابستون

تن تو ، ادامه ی جاده ی خورشیده

چشم تو ، نور رو تن لحظه پاشیده

تا تو با منی نگاهم ، خیس یک رویاست

با تو موندنی شدن ، چه قده زیباست

عشق تو ، توی وجودم ، عشق تو ، گرمی شب هام

مثل یک راز نگفته ، شعله می کشه رو لب هام

عشق تو ، خون تو رگ هام ، حس این چشم های گریون

تن تو ، گرمی آفتاب ، توی چله ی تابستون

عشق تو ، خون تو رگ هام ، حس این چشم های گریون

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید