متن آهنگ بابک جهانبخش احساس

12 اکتبر 2019 0 نظر بابک جهانبخش

متن آهنگ بابک جهانبخش احساس

متن آهنگ بابک جهانبخش احساس

متن متن آهنگ بابک جهانبخش احساس

به این حرفای تکراری که تو هر جمله می آری

به این احساس.. سردرگم که هِی میگی دوسم داری

یِه اِحساسه بد دی دارم....یِه احساس بدی دارم...

یِه اِحساسه بد دی دارم....یِه احساس بدی دارم...

بِه اینکه عاش..قم هستی ولی.. عشقی نمیبینم...

به اینکه تازه میفهمم.... توی قلبت نمیشینم...

به این که خاطره هامون دیگِه از خاطرت رفته... 

باید باور کُنیم امّا نمیشِه باورش سخته...!

یِه اِحساسه بد دی دارم....یِه احساس بدی دارم...

یِه اِحساسه بد دی دارم....یِه احساس بدی دارم...

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید