متن آهنگ اندی سلام عاشقونه(بدون آهنگ)

12 اکتبر 2019 0 نظر اندی

متن آهنگ اندی سلام عاشقونه(بدون آهنگ)

متن آهنگ اندی سلام عاشقونه(بدون آهنگ)

متن متن آهنگ اندی سلام عاشقونه(بدون آهنگ)

قصه از کجا شروع شد

از گل و باغ و جوونه

از صدای مهربون و یه سلام عاشقونه

اومدم به مهربونی

که بگم با تو یه رنگم

تا بگم چه نازنینی

ای شکوفهء قشنگم

ای سلام عاشقونه

ای عزیز آشیونه

عشقمون کاشکی همینجوری بمونه

ای سلام عاشقونه

ای عزیز آشیونه

عشقمون کاشکی همینجوری بمونه

عشقمون کاشکی همینجوری بمونه

عشق تو برای قلبم اولین و آخرینه

توئی تنها همزبونم که همیشه نازنینه

اگه ده سال اگه صد سال شب و روز با تو باشم

تو واسم هنوز همونی که برام عزیز ترینی

تو واسم هنوز همونی که برام عزیز ترینی

توتو همینی

تو عزیز ترینی

توتو همینی

تو عزیز ترینی

توتو همینی

تو عزیز ترینی

توتو همینی

تو عزیز ترینی

i love you

عشقمون کاشکی کاشکی کاشکی کاشکیهمینجوری بمونه

ای سلام عاشقونه

ای عزیز آشیونه

عشقمون کاشکی همینجوری بمونه

ای سلام عاشقونه

ای عزیز آشیونه

عشقمون کاشکی همینجوری بمونه

عشقمون کاشکی همینجوری بمونه

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید