متن آهنگ امین حبیبی ایران

12 اکتبر 2019 0 نظر امین حبیبی

متن آهنگ امین حبیبی ایران

متن آهنگ امین حبیبی ایران

متن متن آهنگ امین حبیبی ایران

ای ایران ، ای خاک پاک دلیران

ای ایران ، ای مردانت همچو شیران

ای ایران ، ای عشقت نشسته بر جا

ای ایران ، ایرااااااان

ای ایران ، ای خاکت سرچشمه نور

ای ایران ، ای شهر گذشته دور

ای ایران ، ای من با نام تو مغرور

ای ایران ایراااااان

باد با آیینه ها همسو شده

با گل خورشید رو در رو شده

ما نسیم آسا به بالا پر زدیم

تا ستاره تا ملائک سر زدیم

بال گستردیم به اوج آسمان

همنوا گشتیم با پیر مغان

زیر باران سخاوت تر شدیم

در منای دوست ما پرپر شدیم

خانه ما مامن خورشید شد

قبله امید هر نومید شد

آسمان بوسه زند بر خاک ما

لاله شد قندیل در افلاک ما

ای ایران ، ای خاک پاک دلیران

ای ایران ، ای مردانت همچو شیران

ای ایران ، ای عشقت نشسته بر جا

ای ایران ، ایرااااااان

ای ایران ، ای خاکت سرچشمه نور

ای ایران ، ای شهر گذشته دور

ای ایران ، ای من با نام تو مغرور

ای ایران ، ایرااااان

راست قامت همچو نخل استوار

ما شدیم همسایه هر سر به دار

سرزده در باغ ما سرو صبور

پرزده در باغ ما سیمرغ نور

مرکب رهوار ما طوفان شده

ملک ما تربت سروستان شده

بر سمائش حور می تابد ببین

از بهارش سیب سرخ جان بچین

دست در دست شقایش با وقار

پر بزن از خاک ما تا کوی یار

خاک اینجا مام هر دلداده است

مهد هر شیر اوژن آزاده است

نینوایی میکند نی های آن

لاله هایش میزند شعله به جان

موج سرکش گرچه باشد استوار

ترس از دریای طوفانی مدار

ای ایران ، ای خاک پاک دلیران

ای ایران ، ای مردانت همچو شیران

ای ایران ، ای عشقت نشسته بر جا

ای ایران ، ایرااااااان

ای ایران ، ای خاکت سرچشمه نور

ای ایران ، ای شهر گذشته دور

ای ایران ، ای من با نام تو مغرور

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید