متن آهنگ امیر لواسانی خواهم رفت

15 اکتبر 2019 0 نظر امیر لواسانی

متن آهنگ امیر لواسانی خواهم رفت

متن آهنگ امیر لواسانی خواهم رفت

متن متن آهنگ امیر لواسانی خواهم رفت

جان من سنگدلی ، دل به تو دادن غلط است

رفتن اولاست ز کوی تو ، ستادن غلط است

دیگری اینهمه بیداد به عاشق نکند

قصد آزردن یاران موافق نکند

مدتی شد که در آزارم و می‌دانی تو

به کمند تو گرفتارم و می‌دانی تو

جان من سنگدلی ، دل به تو دادن غلط است

بر سر راه تو چون خاک فتادن غلط است

تو نه آنی که غم عاشق زارت باشم

چون شود خاک بر آن خاک گذارت باشم

از سر کوی تو با دیده تر خواهم رفت

چهره آلوده به خوناب جگر خواهم رفت

تا نظر می‌کنی از پیش نظر خواهم رفت

گر نرفتم ز درت شام ، سحر خواهم رفت

نه که این بار چو هر بار دگر خواهم رفت

نیست بازآمدنم باز اگر خواهم رفت

جان من سنگدلی ، دل به تو دادن غلط است

بر سر راه تو چون خاک فتادن غلط است

جان من سنگدلی ، دل به تو دادن غلط است

بر سر راه تو چون خاک فتادن غلط است

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید