متن آهنگ امیر خلوت سینه سپر

12 اکتبر 2019 0 نظر امیر خلوت

متن آهنگ امیر خلوت سینه سپر

متن آهنگ امیر خلوت سینه سپر

متن متن آهنگ امیر خلوت سینه سپر

بَک وکال 1 : داش شکر خدا همه چی ردیفه هیچ مشکلی نیست ........ ما کار میکنیمو خدا هم پشتمونه

بَک وکالِ 2 : الان که داری این آهنگو گوش میدی به این نتیجه میرسی که دمه همه شنوندهامون گرم که پشت ما راه میان

یا علی

امیر خلوت

Verse 1

توی دستمه قلمی که بوی دود می ده / رپ منم واست الماس کوه نور میشه

مهراد بده میکروفونو کارو جر بدم / بذار دشمنا بشنون کار و فر بدن

چون ماها ردیفیمو دنیا با ماهلوله داش / هنوزم سرپامو دمم مثه تنور داغ

د ِ بگو بدخواها پشت ما چرت تفت ندن / چون من دود چراغو دیدمو شعر پس زدم

بشمار لعنت اون که منکر منه / میگن زمین می خورم دایی ممکنه مگه

ه َ به رپ می تازم مثه رستم به رخش / جلوم هدفه حاجی پشتم یه دست

از لوتیای زمین که طلبه رپن / یه گوشه چشم می برمم میگی طرف منن

نمی ذاریم برسه مطربای پا پتی وسط / داش مشتیا سر بالا یا علی مدد

Chorus

یا علی

چشما بازه داش سینه های سپر

یا علی

زیر پامون اونکه می ده فاز بد

یا علی

کارو قلم و کاغذ روزگار منه

به جز اسم من چی میبینی تو کوله بار رپت

یا علی

چشما بازه داش سینه های سپر

یا علی

زیر پامون اونکه می ده فاز بد

یا علی

کارو قلم و کاغذ روزگار منه

به جز اسم من چی میبینی تو کوله بار رپت

Verse 2

پدرام بیت ِ خالی میره پاشو می بزن ......... آه هه هه سربالا

میگن امیر خلوت بده تاریخش کمه / آره ما بدیم تو بیار اگه داری بهترش

رپ واسم نخ سیگاره کلماتم خاکستر / کسی که کارو بلده نمی شه خاکش کرد

خوب منم حرف دارم می ندازم پشت گوش / اونی که بد میگه پشت ما ... هه هه

(یعنی تف به روش)

مثه کوروش کبیر منم موندگارم تو رپ / ایران خونمه و کار میدم خونه باشه تو کف

یه خونواده تو رپ که هفتاد ملیونی کار می کنیم حتی اگه گلوله باشه رو من

هیچ جوره توی جنگ رپ ما نمیدیم نفس / با تازه کارایی مثل تو نمیشیم دک پس

چون سبک کارای ما داشی همه جوره تکه / اگه پاشی جلوم دست میکنه حمله رو به فکت

Chorus

یا علی

چشما بازه داش سینه های سپر

یا علی

زیر پامون اونکه می ده فاز بد

یا علی

کارو قلم و کاغذ روزگار منه

به جز اسم ِ من چی میبینی تو کوله بار رپت

یا علی

چشما بازه داش سینه های سپر

یا علی

زیر پامون اونکه می ده فاز بد

یا علی

کارو قلم و کاغذ روزگار منه

به جز اسم من چی میبینی تو کوله بار رپت

Verse 3

هی

دوباره با صدام میشینی میگیری فاز / از ما داش کار شاخ تازه میگیری میبینی باز

هی

مییگری زمینو گاز می کنی حسودی باز / تو به کار ما قدرتو میبینی میرینی میپیچی داش

هی

آرزو به دلت هس از رپ بکشیم دس / چونکه کارمونو شنیدیو ترس به تنت نشس

(حذف حرف ت از آخر برخی کلمه ها)

هی

کارو میگیریم به دس همگی میشیم یه دس / هیچ جوره جلو بدخواها نمیدیم تن به شکس (حذف حرف ت از آخر برخی کلمه ها)

آها

رسیده اسم من به گوش نصف شهر / نصف شب تو خیابون ازت میگیریم تست رپ

آها

میدیم با حس به رپ مثه قصه شب / وسط ورقه های مچاله داش غرقه جسم من

آها

میکنی دیس تو باز میکنی ریخت و پاش / میکنی توپ و تانک میکنی تو زیقی جیغ و داد

آها

میکنی دیس تو باز می خوری حرس و باز / فاش می کنی راز می بازی باز میشی کیش و مات

Chorus

یا علی

چشما بازه داش سینه های سپر

یا علی

زیر پامون اونکه می ده فاز بد

یا علی

کارو قلم و کاغذ روزگار منه

به جز اسم من چی میبینی تو کوله بار رپت

یا علی

چشما بازه داش سینه های سپر

یا علی

زیر پامون اونکه می ده فاز بد

یا علی

کارو قلم و کاغذ روزگار منه

به جز اسم من چی میبینی تو کوله بار رپت

یا علی

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید