متن آهنگ امیر تاجیک زیر آسمان شهر

12 اکتبر 2019 0 نظر امیر تاجیک

متن آهنگ امیر تاجیک زیر آسمان شهر

متن آهنگ امیر تاجیک زیر آسمان شهر

متن متن آهنگ امیر تاجیک زیر آسمان شهر

آدما با همو تنهان هر کدوم یه جور معمان

بعضی واژه ها یه رازن بعضی واژه ها بی معنا

آدما نقشای رنگی گاهی شادن گاهی غمگین

آخه زندگی بنا نیست که سراسر باشه شیرین

زیر اسمون این شهر چرا دشمنی چرا قهر

وقتی که میشه تهی کرد جام زندگی رو از زهر

جام زندگی رو از زهر

آدما خوابنو بیدار ادما راضیو بیزار

آدما قصه ی جاری قصشون قصه ی تکرار

چی حقیقت چی سرابه چی گناهه چی ثوابه

چهره های اشنایی صورتی پشت نقابه

صورتی پشت نقابه

آدما با همو تنهان هر کدوم یه جور معمان

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید