متن آهنگ امید منو خود من

12 اکتبر 2019 0 نظر امید

متن آهنگ امید منو خود من

متن آهنگ امید منو خود من

متن متن آهنگ امید منو خود من

باورم نمیشه گفتم تو همون فرشته ای که میمونه همیشه با من

باورم نمیشه گفتم هیچی غیر تو نمیخوام

خیلی طول کشید بفهمم

زیر پوسته من نبودی

واسه من میمردی اما

حتی دوست من نبودی

فکر میکردم نباشی تنهاترین آدمه آسمون و زمینم

دور و برم خلوت شد

این بهترین فرصت شد

که خودم رو ببین

منو خود من تا آخرش با همیم

منو خود من واسه هم نمیزنیم

منو خود من مثل یه کوه محکمیم

منو خود من مگه دیگه میشکنیم؟!؟!

ترسی ندارم از شب از اینکه تنها شدم

تازه فهمیدم باید تکیه بدم به خودم

تازه فهمیدم باید منو خودم ما بشیم

یه تکیه گاه واه هم کویر و دریا بشیم

آره از این به بعد من میشم دوست خوده من

منو خود من تا آخرش با همیم

منو خود من واسه هم نمیزنیم

مثل یه کوه محکمیم

مگه دیگه میشکنیم

منو خود من تا آخرش با همیم

منو خود من واسه هم نمیزنیم

مثل یه کوه محکمیم

مگه دیگه میشکنیممنو خود من تا آخرش با همیم

منو خود من واسه هم نمیزنیم

مثل یه کوه محکمیم

مگه دیگه میشکنیممنو خود من تا آخرش با همیم

منو خود من واسه هم نمیزنیم

مثل یه کوه محکمیم

مگه دیگه میشکنیم

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید