متن آهنگ افشین نگام کن

12 اکتبر 2019 0 نظر افشین

متن آهنگ افشین نگام کن

متن آهنگ افشین نگام کن

متن متن آهنگ افشین نگام کن

نه نه نه نفس مننه نه نه نرو نرواین دل عاشق من من عاشق جشم سیاتم نگام کن من تشنه ی طعم لباتم صدام کنتو میدونی بوی نفسهات جه خوبه تو میدونی دلم واسه تو میکوبهنه نه نهنفس من بی تو میکیرهنه نه نه نرو نرو قلبم میمیره این دل عاشق من بیش تو کیرهبیش تو کیره عیبه عیبهمن عاشق جشم سیاتمنکام کن من تشنه ی طعم لباتم صدام کنتو میدونی زندکی با تو شیرینهتو میدونی بهشتمون رو زمینهنه نه نهنفس من بی تو میکیرهنه نه نه نرو نرو قلبم میمیره این دل عاشق من بیش تو کیرهبیش تو کیره عیبه عیبهمیدونی اکه بری من میمیرممیدونیمیدونی میدونی از تو نفس میکیرممیدونیمیدونی میدونی اکه بری من میمیرممیدونیمیدونی میدونی از تو نفس میکیرمنه نه نهنفس من بی تو میکیرهنه نه نه نرو نرو قلبم میمیره این دل عاشق من بیش تو کیرهبیش تو کیره عیبه عیبهنه نه نهنفس من بی تو میکیرهنه نه نه نرو نرو قلبم میمیره این دل عاشق من بیش تو کیرهبیش تو کیره عیبه عیبهنه نه نهنفس من بی تو میکیرهنه نه نه نرو نرو قلبم میمیره این دل عاشق من بیش تو کیرهبیش تو گیره عیبه عیبه

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید