متن آهنگ اشکین 0098 ته تقاری

12 اکتبر 2019 0 نظر اشکین 0098

متن آهنگ اشکین 0098 ته تقاری

متن آهنگ اشکین 0098 ته تقاری

متن متن آهنگ اشکین 0098 ته تقاری

ته تغاری تو والا

دل می بری هوارتا

ته تغاری تو والا

دل می بری هوارتا

یه وری نگام میکنه

اون دختره اون خوشگله

زیر چشی چشمک میزنه

اون دختره اون زلزله

این دلو از جا میکنه

اون دختره اون دلبره

رسم لوندی میدونه

این دختره دل میره

ته تغاری تو والا

بابا دل می بری هوارتا

خوشگله شهر قصه ها

چشم نخوری ایشاالله

ته تغاری تو والا

بابا دل می بری هوارت

خوشگله شهر قصه ها

چشم نخوری ایشاالله

منو آتیش آتیش میزنی

با یه دست پس

با یه پا پیش میزنی

با زبونت داری منو نیش میزنی

میدونی که لوسی خیلی ملوسی

تو تو میدونی که لوسی خیلی ملوسی

ته تغاری تو والا

دل می بری هوارتا

ته تغاری تو والا

بابا دل می بری هوارتا

من به هر سازی که میزنی می رقصم مگه نه

عاشقت بودم و عاشقت میمونم مگه نه

با دلم بازی نکن مثل حباب قلب من

نشکونش که من هلاک اون اداهام مگه نه

مگه نه مگه نه

یه وری نگام میکنه

اون دختره اون خوشگله

زیر چشی چشمک میزنه

اون دختره اون زلزله

این دلو از جا میکنه

اون دختره اون دلبره

رسم لوندی میدونه

این دختره دل میره

ته تغاری تو والا

بابا دل می بری هوارتا

خوشگله شهر قصه ها

چشم نخوری ایشاالله

ته تغاری تو والا

بابا دل می بری هوارتا

خوشگله شهر قصه ها

چشم نخوری ایشاالله

یه وری نگاش میکنه

همون اون دختره اون دلبره

زیر چشی چشمک میزنه

این دختره این زلزله

دلو از جا میکنه

اون دختره اون خوشگله

رسم لوندی میدونه

این دختره دلو میبره و

منو آتیش آتیش میزنی

با یه دست پس

با یه پا پیش میزنی

با زبونت داری منو نیش میزنی

میدونی که لوسی خیلی ملوسی

تو تو میدونی که لوسی خیلی ملوسی

ته تغاری تو والا

دل می بری هوارتا

خوشگل شهر قصه ها

چشم نخوری ایشالله

ته تغاری تو والا

دل می بری هوارتا

خوشگل شهر قصه ها

چشم نخوری ایشالله

ته تغاری تو والا

دل می بری هوارتا

خوشگل شهر قصه ها

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید