متن آهنگ احمد رحیم فریاد بی صدا

13 اکتبر 2019 0 نظر احمد رحیم

متن آهنگ احمد رحیم فریاد بی صدا

متن آهنگ احمد رحیم فریاد بی صدا

متن متن آهنگ احمد رحیم فریاد بی صدا

حرف دِلوم با که بوگوم که درد دِلوم بدونت

محبت و عشق و صفا از تِ چش مو اُوخونت

ته دریای یکدلی یک قایقی تو نابنِش

صمیمیت وابُدِه کم مهر و وفا تو نابِنِش

آدم که أدین ته دنیا نامُنت ارزشیش نِن دل أ دنیا وابِنِت

تِه دریای یکدلی یک قایقی تو نابنِش

صمیمیت وابُده کم مهر و وفا تو نابنش

در غم بی همزبانی داد و فریادُم صَداش نِن

مبتلا بوسِم به دردی که دِگه هرگز دواش نِن

آدم که أدین تِ دنیا نامُنِت ارزشیش نِن دل أ دنیا وابِنِت

دیدگاه خود را بگذارید