متن آهنگ ابی خدا با ماست

12 اکتبر 2019 0 نظر ابی

متن آهنگ ابی خدا با ماست

متن آهنگ ابی خدا با ماست

متن متن آهنگ ابی خدا با ماست

من این روزا یه حال دیگه ای دارم

همیشه هیچ وقت اینطور نبودم

همیشه نیمه خالی رو می دیدم

به فکر  نیمه های پر نبودم

همیشه فکر می کردم زمین پسته

خدارو سوی قبله می شه پیدا کرد

همین دیروز سمت این حوالی بود

یکی در زد خدا رفتو درو وا کرد

من این روزا یه حال دیگه ای دارم

جهان من لباس تازه می پوشه

من و تو دیگه تنها نیستیم

چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه

من این روزا یه حال دیگه ای دارم

جهان من لباس تازه می پوشه

من و تو دیگه تنها نیستسم

چون که خدا با ما نشسته چای می نوشه

من این روزا یه حاله دیگه ای دارم

جهان من لباس تازه میپوشه

منو تو دیگه تنها نیستیم

 چون که خدا با ما نشسته چای مینوشه

ملخ افتاده توی خرمن گندم

منم مثل همه از کار بیکارم

به جای داس شونه توی دستامه

فقط به فکر گندم زار موهاتم

اگه بارون به شیشه مشت میکوبه

بیا اینجا بشین کنار این کرسی

خدا با دست من دست هاتو میگیره

تو از چشم خدا حالم رو میپرسی

نه این که بی خیال مزرعه باشم

دیگه از باد پاییزی نمیترسم

نگو این اسیاب از پایه ویرون شد

خدا با ماست از چیزی نمیترسم

من این روزها یه حاله دیگه ای دارم

جهان من لباس تازه میپوشه

منو تو دیگه تنها نیستیم

چون که خدابا مانشسته چای مینوشه

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید