متن آهنگ آرش ایران ایران

12 اکتبر 2019 0 نظر آرش

متن آهنگ آرش ایران ایران

متن آهنگ آرش ایران ایران

متن متن آهنگ آرش ایران ایران

[گوینده]

واکنون آرش ، دی جی علی گیدر برای ایران میخوانند برای تیم ملی ایران برای مردم ایران

ما بچه های ایرونیم

همیشه ایرونی میمونیم

با هم یک صدا میخونیم

با هم یک صدا

ایران ایران ایران

تیم ملی فوتبالش

با بچه های با حالش

حال حریف رو میگیریم

اگه پاش بیفته واسه ایران میمیریم

ما بچه های ایرونیم

همیشه ایرونی میمونیم

با هم یک صدا میخونیم

با هم یک صدا ایران ایران ایران

تیم ملی فوتبالش

با بچه های با حالش

حال حریف رو میگیریم

اگه پاش بیوفته واسه ایران میمیریم

ایران...ایران...ایران...ایران...ایران...ایران...ایران...ایران

ایران...ایران...ایران

له له له له له له له له له له له

آهنگ های پیشنهادی

دیدگاه خود را بگذارید