یک داســتان و چند نکته آموزنده برای آنکه بدانیم چطور می‌توانیم به مدیران ارشد و همکاران خود بازخوردهایی ارائه دهیم که به بهبود عملکرد بیانجامد.

مطلبی که در ادامه می‌خوانید، به‌صورت داســتانی از زبان شون لینچ نقل شده اســت:

یک روز معمول کاری بود و من به‌عنوان یک مربی پرواز به محل کارم می‌رفـــــتم. برنامه‌ی پروازی‌ام را بررسی کردم و متوجه شدم که خلبان کمکی من قرار اســت ژنرال خودم باشد.

من از این موضوع خیلی هیجان‌زده نشدم. تا آن روز هرگز با یک ژنرال پرواز نکرده بودم و دلم نمی‌خواســت وارد اتاقک خلبانی شوم و احساس کنم هر حرکتی که می‌کنم مورد نقد و سرزنش قرار می‌گیرد. آیا مدیر ارشد سازمان شما می‌تواند هرروز روی کار شما سایه بیندازد؟ این کار کمی دلسردکننده و تا حدودی باعث عصبانیت اســت، اما بر خلاف ترسی که بسیاری دارند، برای من درس خوبی شد و از بازخورد دادن به مدیر ارشد یک تجربه عالی به دست آوردم.

مکالمه دشوار من با ژنرال

ژنرال مانند من یک خلبان جنگنده بود، فقط کمی مسن‌تر و باتجربه‌تر. به نظرم رسید اگر من جای او بودم دلم می‌خواســت مانند همه خلبان‌های دیگر با من برخورد شود. بنابراین وقتی رسید، برنامه و خلاصه عملیات را برایش همان‌طور که معمولا برای بقیه توضیح می‌دادم، شرح دادم.

بعد از پرواز، از کارایی و عملکرد تیم، اطلاعاتی کسب کردیم. وقتی به‌جایی رسیدیم که من باید درباره عملکرد ژنرال بازخورد ارائه می‌دادم، درباره این‌که مستقیم نظرم را بیان کنم دچار تردید شدم. راســتش او کمی مسن بود. هرگز در زمانی که در کابین پرواز بودیم در کنار او احساس ناامنی نکردم؛ اما می‌دانستم که اگر قرار بود با او دوباره پرواز کنم باید از او درخواســت می‌کردم که مهارت‌های هدایت و کنترل هواپیمایش را بهبود ببخشد.

برای بیان کردن بازخورد به راه‌های مختلفی که وجود داشت فکر کردم. می‌توانستم آن را طوری بیان کنم که انگار موضوع چندان حیاتیی هم نبوده اســت یا می‌توانستم یک نظر خوب بگویم و یک نقد سازنده و باز هم یک نظر خوب دیگر برای حسن ختام.

اما بعد فکر کردم که سرسری گرفـــــتن بازخورد، کمک بزرگی به او هم نخواهد کرد. او برای آنکه بهبود پیدا کند به شنیدن حقیقت، آن‌هم به‌طور مستقیم نیاز داشت. مستقیم در چشمانش نگاه کردم و آنچه دیده بودم، بیان کردم. به برخی لحظات خاص که نیاز به بهبود داشتند اشاره کردم. سپس منتظر واکنش او باقی ماندم.

بر خلاف انتظار من، اولین واژه‌هایی که از زبانش خارج شد برای بیان تشکر بود. سپس درباره ایده‌هایی که به بهبود او کمک کند سؤالات دیگری پرسید. بعد از آنکه احساس و تمایلش برای بهتر شدن را بیان کرد، داســتان‌هایی درباره پروازها در هواپیماهای مختلف گفت و این‌ را که چگونه عملیات پرواز رشد داده شده اســت شرح داد. من و سایر همکارانم سایر روز به داســتان‌هایی که او تعریف می‌کرد گوش دادیم و در پایان روز درحالی‌که درس‌هایی یاد گرفـــــته بودیم و با اعتماد بیشتر نسبت به یکدیگر از محل کار خود خارج شدیم.

801adc63 044d 46a1 8acd 4b946d106aa8 چگونه بدون آنکه اخراج شوید به رئیس خود پیشنهادات سازنده بدهید

می‌دانم که احتمالا شما با خودتان می‌گویید «امکان ندارد من نزد مدیران ارشد سازمانم بروم و به آن‌ها بگویم که برای بهتر شدن چه کارهایی باید انجام دهند.» و من هم هنوز این را به شما پیشنهاد نمی‌کنم. ابتدا با هم‌گروهی‌ها و همکارهایتان شروع کنید؛ کسانی که هرروز با آن‌ها کار می‌کنید. وقتی به همکارانتان درباره کارشان بازخوردهایی بدهید که الهام‌بخش رشد آن‌ها باشد، می‌توانید حس اعتماد و بازدهی تیمی را افزایش دهید.

برای آنکه بتوانید به اعتبار بیشتری میان همکاران خودتان دست پیدا کنید تا مکالمات ساده برای بهبود شرایط کاری را فراهم کنید، به این چند نکته توجه کنید:

خودتان را حذف کنید

آنچه می‌خواهید بیان کنید مربوط به خودتان یا طریقهی که شما کاری را انجام می‌دهید یا کارایی شما نیست. بازخورد درباره شخص دیگر اســت و این‌که آن‌ها چطور می‌توانند پیشرفـــــت کنند.

در بهترین سازمان‌ها، مکالمه بر اساس احساس مسئولیت، بخشی از ذرات تشکیل‌دهنده سازمان به شمار می‌روند؛ یعنی حضورشان تا این اندازه حیاتی اســت. صحبت از شخص نیست، مسئله کارآمدی و بهبود عملکرد اســت. وقتی بین دو همکار دردسراتی وجود داشته باشد، آن‌ها تنها درباره انتظاراتی که از قلم افتاده‌اند و کارهایی که باید برای رفع دردسر انجام داد، صحبت می‌کنند. جنجال بر پا نمی‌کنند و اوضاع را از آنچه هست خراب‌تر نمی‌کنند. مکالمه‌های کوتاه همراه با نکته‌هایی مؤثر. سپس هر شخصی می‌تواند به سر کارش برگردد و برای بهبود تلاش و تمرکز کند.

به بازخورد به‌عنوان یک هدیه نگاه کنید

شما به دیگران اطلاعاتی پیشنهاد می‌دهید که به بهتر شدن آن‌ها کمک می‌کند. اگر این اطلاعات را به‌طور مؤثر انتقال دهید، بازخورد شما همچون یک هدیه اســت و دریافت‌کننده با آغوش باز از آن اســتقبال خواهد کرد.

9c7d6d5a b8d3 4b41 8b54 9bdeaaba0356 چگونه بدون آنکه اخراج شوید به رئیس خود پیشنهادات سازنده بدهید

برای افراد بسیاری دریافت بازخوردهایی که درباره عملکردشان دریافت می‌کنند، دشوار اســت. در عین حال بیان چنین بازخوردهایی نیز آسان به نظر نمی‌رسد. آن‌ها می‌پرسند «یعنی به همکارم بگویم کجای کار خراب کرده اســت؟ اما من که مدیر او نیستم!» درحالی‌که این نکته درست به نظر می‌رسد اگر از آن‌ها پرسیده شود که «فرض کن شرایط برتصــویر باشد و شما ضعفی در عملکردتان داشته باشید ترجیح می‌دهید که مدیرتان مستقیم آن را به شما گوشزد کند یا کسی که با او کار می‌کنید؟» معمولا پاسخ به این سؤال طریقهن و واضح اســت.

راهنما و مثال‌هایی ارائه کنید

هیچ چیزی دلسردکننده‌تر از دریافت بازخوردهای نامفهوم نیست. اگر به کسی بازخوردی ارائه می‌دهید، سعی کنید به شرایطی که شخص می‌تواند آن را بهبود بخشد یا از پیشنهاد شما اســتفاده مفید ببرد فکر کنید و این مثال‌ها و پیشنهادات خود را به‌طور واضح بیان کنید.

مثلا شاید یکی از همکاران شما همیشه دیر به سر کار می‌رسد و در نتیجه برخی کارهایی که با او در ارتباط اســت با تأخیر مواجه می‌شود. به‌جای آنکه انتقادها و نارضایتی خود از این شرایط را توی صورت او پرت کنید، چند راهکار عملی و سازنده ارائه دهید تا بتوانند به‌موقع به محل کار خود برسند. اگر دلیل این تأخیرها کمبود انگیزه اســت به آن‌ها انگیزه‌های کافی برای به‌موقع سرکار آمدن بدهید؛ مثلا آن‌ها را مسئول یک پروژه کنید یا از آن‌ها برای صحبت در یک جلسه دعوت کنید.

شاید این نحوه حل مسئله در سازمان شما کارآمد نباشد یا حتی نتیجه برتصــویر بدهد. شاید شما در سازمانی کاری می‌کنید که احساس مسئولیت در کسی وجود ندارد یا سازمان شما اســتاندارهایی دارد اما کسی آن‌ها را دنبال نمی‌کند. یا شاید در سازمانی کار می‌کنید که مدیران تنها کسانی هستند که در قبال اعضای تیم مسئولیت دارند. در نتیجه همکار شما نمی‌تواند هیچ بازخوردی را از سمت شما بپذیرد. در این شرایط ممکن اســت بازخورد دادن دشوار باشد و حتی گاهی نتیجه منفی در عملکرد داشته باشد. در شرایطی که دو همکار با هم به دردسر برخورد کنند، مدیران اســتانداردها و انتظارات سازمانی را با همه مطرح می‌کنند و امیدوارند که آن دو فرد نیز بتوانند با این روند اوضاع روابط خود را بهبود بخشند.

جدیدترین و داغترین مطالب دنیای جالب تکنولوؤی ها در سایت توما
مطالب گوناگون از از اخبار دنیای وب و تکنولوژی

نوشته چگونه بدون آنکه اخراج شوید به رئیس خود پیشنهادات سازنده بدهید اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما