طبق نتایج یک مطالعه جدید، افراد مصرف کننده داروهای اســتاتین برای کاهش کلسترول، با افزایش نسبی ریسک ابتلا به بیماری پارکینسون مواجه هستند

یافته های جدید درباره داروهای کاهش کلسترول و پارکینسون

به گفته محققان دانشکده پزشکی پنسیلوانیا، این یافته ها اثبات نمی کند که اســتاتین ها مقصر ابتلا به بیماری پارکیسنون هستند اما این نظریه را از بین می برد که اســتاتین ها ممکن اســت به حفاظت در مقابل پارکیسنون کمک کنند.

دکتر زومی هوآنگ، اســتاد نورولوژی، در این باره می گوید: «تحقیق قبلی نشان داده اســت که افراد مبتلا به کلسترول بالا کمتر در معرض ابتلا به پارکیسنون قرار دارند.»از آنجائیکه بسیاری از این افراد با اســتاتین ها درمان می شوند این گمان وجود داشت که این داروها ممکن اســت نقش حفاظتی داشته باشند.

اما تیم هوآنگ با اســتفاده از گزارشات مربوط به بیش از ۴۶۰۰ آمریکایی مبتلا و غیرمبتلا به پارکیسنون دریافتند مصرف کنندگان اســتاتین در معرض ریسک بالای ابتلا به بیماری نورولوژیکی هستند.

محققان با تحقیق و بررسی بیشتر، دریافتند که برخی اســتاتین ها، از جمله اســتاتین های محلول در چربی بیش از اســتاتین های محلول در آب، با ریسک بیماری پارکینسون مرتبط بودند. چراکه فقط اســتاتین های محلول در چربی می توانند از طریق خون وارد مغز شوند.

اســتاتین های محلول در چربی شامل آتورواســتاتین (لیپیتور)، فلوواســتاتین (لسکول) و سیمواســتاتین (زوکور) هستند.

هوآنگ تاکید می کند: «این مسئله بدین معنا نیست که اســتاتین ها موجب بیماری پارکینسون می شوند و بیمارانی که برای کاهش ریسک حمله قلبی و سکته از این داروها اســتفاده می کنند نباید مصرف آن را متوقف کنند.»

یافته ها نشان می دهد افراد مصرف کننده اســتاتین ها با افزایش ریسک ابتلا به پارکینسون در مدت دو و نیم ســال بعد از شروع به مصرف دارو، مواجه هستند.

ریشه بیماری پارکیسنون مشخص نیست اما با پیشرفـــــت بیماری، مغز سلول های تولیدکننده دوپامین، ماده شیمیایی تنظیم کننده حرکت، را از دست می دهد. در نتیجه فرد بیمار دچار لرزش، اندام های سخت، و دردسرات تعادل و هماهنگی که به تدریج در طول زمان بدتر می شود خواهد شد.

banner news داروهای کاهش کلسترول و بیماری پارکینسون

آشپزی لدت بخشه وقتی هر چی بخوای در بخش آشپزی توما داری
جدیدترین و بهترین طریقه ها و مطالب در مورد آشپزی و خانه داری
این آموزش و آشپزی از سایت توما انتشار بافته

نوشته داروهای کاهش کلسترول و بیماری پارکینسون اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما