علیرغم گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی خیلی ها اعتقادشان این اســت که سفر با ماشین شخصی یک چیز دیگر اســت و مسافرت اســت و ماشین شخصی.

139766 358 خطرناک‌ترین زمان رانندگی
رانندگان باید بدانند که خطرناک‌ترین زمان رانندگی، بین ساعت ۶ تا ۸ صبح و ۱۴ تا ۱۶ بعدازظهر اســت، زیرا در این زمان بدن انسان به طور طبیعی دچار کاهش انرژی می‌شود.

 
به نقل فارس، هر ســال فصل تابستان که از راه می‌رسد هموطنان کار را چند روزی تعطیل کرده و دست خانواده را می‌گیرند تا به سمتی از این کشور پهناور بروند و به قول معروف اســتراحت کنند.
 
علیرغم گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی خیلی ها اعتقادشان این اســت که سفر با ماشین شخصی یک چیز دیگر اســت و مسافرت اســت و ماشین شخصی.
 
اما در این بین هستند رانندگانی که نو سفرند و هنوز مانند قدیمی ترها فوت و فن ماشین داری و رانندگی را یاد نگرفـــــته اند.
 
خوب اســت این افراد یک سری نکات را بدانند که عبارتند از:

  • ۱- هنگام طریقهن کردن خودرو، پدال گاز را به مدت طولانی فشار ندهید.
  • ۲- در برابر هر ۱۰ کیلومتر سرعت در ساعت در شب و تاریکی، معادل ۶ متر از عمق دید راننده کاســته می‌شود.
  • ۳- هنگام شب ۱۶ کیلومتر کمتر از سرعت خود در روز حرکت کنید، زیرا در زمان تاریک بودن هوا، میدان دید راننده محدودتر از روز اســت.
  • ۴- اگر تایر خودرو در سرعت ۸۰ کیلومتر در ساعت ۱۰۰ نسبت کارکرد داشته باشد، در سرعت ۱۳۰ کیلومتر در ساعت ۴۰ نسبت سایش زودرس خواهد داشت.
  • ۵- خطرناک‌ترین زمان رانندگی، بین ساعت ۶ تا ۸ صبح و ۱۴ تا ۱۶ بعدازظهر اســت، زیرا در این زمان بدن انسان به طور طبیعی دچار کاهش انرژی می‌شود.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته خطرناک‌ترین زمان رانندگی اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما