متهم این پرونده جنایی که توسط کارآگاهان پلیس آگاهی و با دستور قاضی کاظم میرزایی به محل وقوع جنایت مسلحانه در یکی از روستاهای جاده مشهد – کلات هدایت شده بود، درحالی که دستبندهای آهنین دستانش را می فشرد، مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد تا جزئیات چگونگی وقوع قتل را تشریح کند.

140850 750 جنایت مسلحانه به خاطرتصــویر یک دختر

مردی که در پی ارتباط پیامکی بین دختر و پسری جوان، دست به سلاح برده و پدر پسر مذکور را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود، هنگام بازسازی صحنه جرم در حضور قاضی ویژه قتل عمد، مدعی شد که در کش و قوس درگیری، متوجه شلیک گلوله نشده اســت!!
 
به نقل خراسان، این درحالی اســت که کارشناسان سلاح هنوز نظر رسمی و کتبی خود را درباره چگونگی و زاویه شلیک گلوله ارائه نکرده اند اما در بررسی های مقدماتی و شفاهی معتقدند که اظهارات طرفین با آثار به جامانده و همچنین زاویه شلیک گلوله تناقض دارد.

 

متهم این پرونده جنایی که توسط کارآگاهان پلیس آگاهی و با دستور قاضی کاظم میرزایی به محل وقوع جنایت مسلحانه در یکی از روستاهای جاده  مشهد – کلات هدایت شده بود، درحالی که دستبندهای آهنین دستانش را می فشرد، مقابل دوربین قوه قضاییه ایستاد تا جزئیات چگونگی وقوع قتل را تشریح کند.
 
در این هنگام کارآگاه نجفی (افسر پرونده) ابتدا خلاصه ای از محتویات این پرونده جنایی و اعترافات متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی را بیان کرد و سپس قاضی ویژه قتل عمد مشهد با تفهیم موادی از قانون مجازات اسلامی به متهم، از وی خواســت مواظب اظهارات خود باشد و حقیقت موضوع را بیان کند چرا که همواره نجات انسان در گرو صداقت و راســتی اســت. بنابر گزارش خراسان، متهم ۴۲ ســاله نیز پس از راهنمایی ها و نصایح قاضی میرزایی برای بیان حقیقت لب به سخن گشود و پس از معرفی کامل خود گفت: من در یکی از مراکز وابسته به نیروهای نظامی خدمت می کردم.
 
 آن شب نیز در محل کارم بودم که یکی از بستگان نزدیکم با من تماس گرفـــــت و از ماجرایی خبر داد که دیگر حال خودم را نفهمیدم. او گفت: زن و فرزندت را در روستا کتک می زنند.بلافاصله سوار یک دستگاه موتورسیکلت شدم و درحالی که سلاح کلت کمری همراهم بود به طرف روستا حرکت کردم. وقتی به محل رسیدم، موتورسیکلت را در همان نزدیکی پارک کردم و با پا در حیاط منزل فردی که با همسر و فرزندم درگیر شده بود را هل دادم که در حیاط آنان باز شد.

 

وقتی به داخل حیاط رسیدم مشاجره ما بالا گرفـــــت، در این هنگام بود که مرد ۵۰ ســاله (مقتول) به قصد خلع سلاح ، بخشی از اسلحه ای که در دستم بود را گرفـــــت و به سمت خود می کشید من هم اسلحه را به طرف خودم می کشیدم که در این کش و قوس گلوله ای شلیک شد ولی من متوجه نشدم چرا که اسلحه را محکم گرفـــــته بودم.

 

در این شرایط خانواده مقتول به سمت من هجوم آوردند که نمی دانم با میله آهنی یا چوب، ضربه ای به سرم خورد و نقش زمین شدم. وقتی در درمانگاه به هوش آمدم فهمیدم که چه حادثه ای رخ داده اســت. وی در پاسخ به سوال مقام قضایی درباره چگونگی ارتباط پیامکی بین دخترش و پسر مقتول نیز گفت: من از این موضوع اطلاع نداشتم! اما همسر متهم در این باره مدعی شد که پسر مقتول برای رفع اشکال فرزند پسرم به منزل ما رفـــــت و آمد داشت و با پسرم دوست بود اما نمی دانم تصــویری را که سرآغاز ماجرای درگیری بود، چگونه از دخترم به دست آورده اســت!؟
 
بنابر گزارش خراسان، در همین حال همسر مقتول نیز درباره چگونگی وقوع جنایت گفت: متهم با لگد به در منزل ما کوبید و به محض این که وارد حیاط شد اسلحه را به سوی خانواده ما نشانه گرفـــــت. همین که شوهرم فریاد زد چه می کنی؟ ناگهان گلوله ای به سوی همسرم شلیک کرد و بعد به خاطر ترسی که وجودش را فرا گرفـــــته بود، خودش را روی همسرم انداخت در این لحظه ما تلاش کردیم اسلحه را از دستش بگیریم ولی او آن را محکم گرفـــــته بود.

 

در نهایت با هر مشقتی بود سلاح کلت را از او گرفـــــتیم و داخل خودروی همسرم انداختیم که درون حیاط پارک بود. بعد از آن هم پیکر همسرم را به درمانگاه خواجه ربیع بردیم ولی متاسفانه او بر اثر اصابت گلوله جان سپرد.گزارش خراسان حاکی اســت: پسر مقتول نیز در تحقیقات مقدماتی به قاضی کاظم میرزایی گفت: من از مدتی قبل با دختر این خانواده ارتباط پیامکی داشتم و می خواســتم با او ازدواج کنم ولی او ناگهان به بهانه ای از من جدا شد.

 

من که از این موضوع ناراحت بودم ، وقتی فهمیدم او قرار اســت با جوان دیگری ازدواج کند، دچار وسوسه شدم و تصــویری را که از او داشتم برای خواســتگار او فرستادم و چنین وانمود کردم که آن دختر با من ارتباط داشته و به درد تو نمی خورد!!
 
او هم همان تصــویر را برای دختر مذکور ارســال کرده بود که آن روز مادر دختر وقتی در جریان موضوع قرار گرفـــــت به همراه پسرش به در منزل ما آمدند و به سروصدا پرداختند که به همین دلیل همسایگان با پلیس تماس گرفـــــتند.

 

وقتی نیروهای کلانتری خلق آباد به محل رسیدند هر دو طرف را راهنمایی کردند که به مقامات قضایی مراجعه کنیم ولی مدتی بعد پدر دختر درحالی که اسلحه داشت وارد منزل مان شد و قصد داشت مرا بزند که پدرم خودش را مقابل من قرار داد و گلوله به پدرم اصابت کرد.
 
گزارش خراسان حاکی اســت: در ادامه بازسازی صحنه قتل، قاضی شعبه ۲۱۱دادسرای عمومی و انقلاب مشهد از کارشناس سلاح خواســت تا نظر خودش را در این باره بیان کند اما این کارشناس با ذکر این که باید موضوع به طور دقیق و کارشناسی و با توجه به همه جوانب شلیک مورد بررسی قرار گیرد تاکید کرد: نظریه کارشناس به طور کتبی برای مقام قضایی ارســال خواهد شد اما بررسی های مقدماتی با توجه به زاویه شلیک و همچنین آثار به جا مانده حاکی از آن اســت که در اظهارات هر دو طرف پرونده تناقضاتی وجود دارد.

 

بنابراین گزارش، پس از اعترافات صریح متهم، و بررسی جوانب دیگر این پرونده جنایی، قاضی میرزایی، دستور پایان بازسازی صحنه قتل را صادر کرد تا این پرونده مراحل دیگر قانونی را طی کند.
 
سابقه خبر
دقایق اولیه بامداد ششم اردیبهشت، ماموران کلانتری خلق آباد در تماس با قاضی ویژه قتل عمد، وی را در جریان مرگ مردی قرار دادند که در نزاعی مسلحانه به قتل رسیده بود.با حضور شبانه قاضی میرزایی در مرکز درمانی و روستای محل وقوع جنایت، مشخص شد که نزاع مرگبار به خاطر ارســال عــکس دختر ضارب، از سوی جوانی که مدعی ارتباط پیامکی با وی بود، آغاز شده اســت که پس از آن پدر دختر در جریان موضوع قرار گرفـــــته و با سلاح به سوی پدر پسر مذکور شلیک کرده اســت.

 

با دستگیری ضارب که در یکی از مراکز وابسته به ارگان های نظامی فعالیت داشت، تحقیقات در این باره ادامه یافت تا این که ضارب ۴۲ ســاله به شلیک گلوله اعتراف کرد.

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته جنایت مسلحانه به خاطرتصــویر یک دختر اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما