تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

 

یک عکاس نیوزلندی ، روستایی را در رومانی به عــکس کشیده اســت که به زیر آب رفـــــته اســت. این روستا که در گذشته به روی تپه هایی سرسبز قرار گرفـــــته بود امروزه به شهری برای ارواح زیر آب تبدیل شده اســت.در ســال ۱۹۷۷ ، مقامات بالا تصمیم گرفـــــتند برای اینکه مسیری  را برای  معدن مس  Rosia Poieni – که امروزه دومین معدن بزرگ اروپاســت – باز کنند روستایی که در مسیر قرار می گیرد را تخلیه کنند.

 

نام این روستا  Geamana بود. در این روستا ۳۰۰ خانواده زندگی می کردند که ۴۰ ســال پیش مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند و به قسمت های دیگر رومانی نقل مکان کنند.هرچند هر خانوار بابت تخلیه خانه اش ۱۵۰۰ پوند از دولت دریافت کرد اما با اینحال بیشتر آنها نمی خواســتند روستای خود را ترک کنند

 

به طوری که ۲۰ خانواده به تپه های بالاتر رفـــــتند اما روستا را ترک نکردند.امروزه بخش وسیعی از روستا به زیر آب رفـــــته اســت و سقف کلیسای قدیمی شهر که از آب بیرون مانده را می توان نماد این روستای غرق شده دانست.

 

1974585072 irannaz com تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

 

460369028 irannaz com تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

 

1808343326 irannaz com تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

 

1377171680 irannaz com تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

 

760816346 irannaz com تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

 

1492868611 irannaz com تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

 

555511618 irannaz com تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

 

494728429 irannaz com تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

 

1057508926 irannaz com تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

 

580069104 irannaz com تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

 

126479321 irannaz com تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

 

2110252963 irannaz com تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

 

فال روزانه یکشنبه 28 خرداد 1396 تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب

این مطلب از وب سایت بزرگ توما درج گردیده اســت

نوشته تصــویرهای دیدنی از شهر ارواح در زیر آب اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما